App: 360 ord (De 120 ord i niv.1+2)

Ring for pris
Antal
Køb
Appen købes via App Store eller Google Play

Se mere på App Store her
​​​​​​​Se mere på Google Play her

I en vilkårlig dansk tekst udgør de 120 mest brugte ord ca. 50% af en tekst. I denne app trænes det 120 ord i de første 2 niveauer. De resterende niveauer indeholder flere ord, der bruges meget ofte. (Når man kan alle 360 ord i appen, kan man genkende ca. 70% af tekster). 

Når vi lærer at genkende disse ord som ordbilleder, bliver læsning og skrivning langt lettere. Læsehastigheden bliver hurtigere, så man kan huske hvad man lige har læst så derfor øger man også forståelsen. Mange af de 360 ord er dog indholdstomme og staves ikke, som de lyder. Derfor er de svære at læse og stave. Det er en kæmpe hjælp at kunne genkende disse ord, og det er det, denne app træner.

Alder: 7-12 år
 
Læringsmål
  • Læsehastighed og forståelse
  • Supplement til læsetræning
  • Træning af ordgenkendelse
Træning af de 360 hyppigst forekommende danske ord


​​​​​​

Opbygning og struktur 
De 360 ord er opdelt i 6 niveauer, og hvert niveau indeholder 60 ord. Man vælger selv, om man vil træne ordene stille og roligt i træningsdelen eller spille på tid i spilledelen.

Træningsdel 
I træningsdelen lærer man seks ord ad gangen. De seks ord bliver først læst op og vist på skærmen enkeltvis. Herefter står alle seks ord på skærmen og ét læses op. Ordet skal man derefter genkende og udpege blandt de seks. Så bytter de seks ord plads, og et nyt læses op.

Spilledel 
Spilledelen er delt op i de samme seks niveauer som i træningsdelen. Her kommer de 60 ord fra hvert niveau i vilkårlig rækkefølge. Banerne er på tid, og det gælder om at læse hurtigt - jo hurtigere man er, jo flere point scorer man. 

Bonusbaner og en hadebaner
Med jævne mellemrum dukker to ekstrabaner op: En bonusbane og en hadebane. I begge baner har spilleren travlt, da tiden er kort. I bonusbanerne tjener man lettere ekstra point. I hadebanerne ligner flere af ordene hinanden og ikke blot ét, men to ord høres og skal vælges i den rigtige rækkefølge. Det kunne være ordene: den, det, der, dem.

Niveau 1 + 2
De første to niveauer indeholder de 120 mest brugte ord. Allerede i den første læsning er disse meget vigtige at kunne. Kan man læse dem, får man næsten halvdelen af teksten ’forærende”. Så kan man bruge sine kræfter på at afkode den resterende del af teksten. Eksempler på ord: og, ikke, men, jeg.

Niveau 3 + 4 + 5 
De næste tre niveauer indeholder de næste 180 ord, der ofte optræder i tekster. Mange af dem er lidt længere og sværere. 
Eksempler på ord: hendes, endnu, mellem, sidste, alligevel.

Niveau 6 
Det sidste niveau indeholder almindelige ord, som ofte er svære at stave. Ordene kan fx have stumme bogstaver, lange endelser eller vokalforvekslinger. Mange af ordene ligner hinanden, og de forveksles derfor tit. 
Eksempler på ord: interesse/interessant, tilsyneladende, selvfølgelig, simpelthen.

Hvordan er ordene valgt ud i niv. 6? 
Det danske sprog er ordrigt og indeholder over 1 million ord. De 360 ord i denne app er både valgt ud fra deres hyppighed, og hvor relevante de er i tekster for børn og unge. Erfarne dansklærere har brugt deres mangeårige erfaring til at afgøre hvilke ord, der gang på gang volder problemer.
Produktet er endnu ikke anmeldt. Skriv en anmeldelse.