6. Konsonantfordobling

Dobbeltkonsonanter betyder, at der står to ens konsonanter ved siden af hinanden. Det ser vi fx i ord som dukke, katte, mølle. Dobbeltkonsonanterne giver ofte staveproblemer, fordi vi glemmer den ene konsonant. Eller overgeneraliserer og putter en ekstra konsonant ind i ord alt for tit.
 
En kort en lang 2
199,00 DKK
En kort, en lang 1
199,00 DKK
p / b - fætre
199,00 DKK
Staveværksteder (4. - 7.kl.)
2.191,00 1.972,00 DKK
   
I nogle ord bruger vi dobbeltkonsonanter i andre ord bruger vi ikke dobbeltkonsonanter. Dobbeltkonsonanter viser, hvilken vokallængde vokalen foran konsonanterne har. Eksempelvis er vokalen æsse en kort vokal, når vi bruger en dobbeltkonsonant; men når vi skriver se, så bliver vokalen foran lang.
Selvom et ord er et sammensat ord, så gælder de samme regler for dobbeltkonsonanter også. Vi skriver dobbeltkonsonant i de ord også. Eksempelvis i ord som elbassen – men flybasen. Her er det tydeligt, at dobbeltkonsonanten betyder, at vokalen foran er kort.
Dobbeltkonsonant m.m bruges også altid i ord, der har afledningerne -dom og –som foran bøjningsendelser, der begynder med vokal. Et eksempel på dobbeltkonsonanter her er hjælpsomme.

Dobbeltkonsonanter finder vi også, når vi bøjer et ord. Eksempler på dobbeltkonsonanter kunne være kat vs katte. Et andet eksempel på dobbeltkonsonant kunne være sut vs sutter.

At dobbeltkonsonanter er vigtige, er tydeligt, når vi kommer med eksempler, hvor teksten kan misforstås, hvis man ikke bruger dobbeltkonsonanter, når det påkræves. En tekst der taler om vener er ikke det samme som en tekst, der taler om venner.  Det kan også give misforståelser, hvis man i en tekst om de jyske heder skriver de jyske hedder. Deudover er dobbeltkonsonanter er vigtige, når vi skal skelne mellem kort og lang vokal, ser vi eksempelvis i ord som føder vs fødder.

Dobbeltkonsonanter i fremmedord. Når vi skal læse eller skrive fremmedord, kan vi ikke bruge de almindelige regler for dobbeltkonsonanter, fordi fremmedord ofte benytter stavemåden, som ordene har, dér hvor de stammer fra. Derfor kan vi ikke give nogle faste regler for dobbeltkonsonanter i fremmedord. I sådanne tilfælde om dobbeltkonsonanter eller ikke dobbeltkonsonanter må man slå op i retskrivningsordbogen, såfremt man er i tvivl, om der skal være dobbeltkonsonant i et ord eller ej.

Konsonantfordobling eller dobbeltkonsonanter kan volde mange elever problemer, men når Time2learn har spillet konsonantfordoblingsspil med dem, så kan de hurtigt lære korrekt stavning af ord med konsonantfordobling eller dobbeltkonsonanter, således at der ikke i deres tekster opstår misforståelser. Når eleverne maser på, får de masser af brugbar øvelse i at skrive dobbeltkonsonanter og vide, om der skal være konsonantfordobling eller ej.