Tillægsord (adjektiver)

Hvordan finder vi et tillægsord? Tillægsordkan du sætte ’at være’ foran, og du kan ofte finde et antonym (det modsatte) fx god-ond, høj-lav, ren-beskidt. Tillægsord har også ofte et synonym (de samme) fx pæn-smuk, grim-hæslig.
 
Ordklasser 1
229,00 DKK
Tillægsordsspil
199,00 DKK
   
Tillægsord (adjektiver) giver sproget farve.  Der findes en farverig palet af tillægsord. De beskriver en tekst, så læseren i sit hoved kan danne sig et billede af det, der bliver beskrevet. Eksempler på positive vs negative tillægsord skøn, rar, vidunderlig, herlig, sjov, skæg, morsom, interessant, spændende, ansvarsfuld, kærlig vs sur, gal, rasende, hidsig, grotesk, skrækkelig, doven, forfærdelig, smertelig, fedtet, nærig.
Udnyt dit kendskab til tillægsord, når du skal skrive bedre tekster. Tekster, der er mere farverige og fyldige. De ’maler’ billeder i læserens hoveder. Tillægsord er beskrivende og vurderende. (adverbier giver en holdning til det sagte). Når der er mange tillægsord, fylder beskrivelserne meget, og som regel står tiden lidt stille og handlingen skrider ikke fremad. 

Tillægsord (adjektiver) lægger sig til og beskriver navneord og stedord (substantiver og pronominer). fx: En glad dreng, et sjovt spil.
Tillægsordet  kan stå foran eller bagved.  en glad dreng/ drengen erglad. Endelig kan tillægsord kan også lægge sig til andre tillægsord, fx En rigtig goddag.
Tillægsord bøjes i kønog tal og bestemthedefter det ord, det lægger sig til:
  • en rød blomst, et rødt hus (køn)
  • flere røde huse (tal)
  • den røde blomst (bestemthed)
  • de smukke blomster (bestemthed)
Vi taler også om tillægsords e-bøjning, t-bøjning.
Tillægsord kendetegnes ved at de kan gradbøjes. 1.grad, 2.grad, 3.grad (positiv, komparativ, superlativ) fx rød, rødere, rødest.  Nogle tillægsord kan ikke gradbøjes med endelse, men gradbøjes med ordene ’mere’ ’mest’ fx spændende, mere spændende, mest spændende. Ikke alle tillægsord gradbøjes regelmæssigt. Nogle af de mest almindelige tillægsord gradbøjes uregelmæssigt. Fx lille, mindre, mindst. Fx god, bedre, bedstog fx mange, flere, flest.
Når vi skal bestemme om det er et tillægsord eller ej, skal vi passe på ved: 
Pas også på ikke at forveksle tillægsord  med ’afledte adverbier’, som er et tillægsord i intetkøn, der jo også har endelsen -t . Fx: Huset er højt (tillægsord), Pigen synger højt (biord), Drengen er god (tillægsord), Han spiller godt (biord), Hunden lytter tålmodigt(biord).
B) Endvidere kan biord, der kommer af tillægsord gradbøjes. Fx  Jeg synger godt.(biord),  Du synger bedre (biord), Mor synger bedst.(biord). (De fortæller om, hvordan de synger).
C) Endelig kan nogle biord gradbøjes som tillægsord fx gerne-hellere-helst. Fx ofte-oftere-oftest

I time2learn har vi udviklet adskillige spil med tillægsord. Ens ordforråd kan trænes gennem spil med tillægsord og dermed forbedre man også sit ordforråd, kan skrive bedre og mere berigede tekster.