8. Ords betydningsdele (morfemer)

Mange står af, når de hører et nyt ord. ’morfemer’? Nej, det ord kender jeg ikke, så det er nok svært! Men det er det ikke – det er faktisk ganske nemt. At kende til morfemer gør det lettere både at læse og stave og forstå tekster. Ords betydningsdele er helt fantastisk at kunne.
 
Kæledyrsspil
199,00 DKK
g/k - fætre
199,00 DKK
Morfemer
Download 
Ordklasser 1
229,00 DKK
Navneordszoo
199,00 DKK
Navneordszoo - tæppe
1.699,00 DKK
Udsagnsordsspil
199,00 DKK
Tillægsordsspil
199,00 DKK
   
Morfemer betyder den mindste betydningsdel i et ord.  Vi kan tænke på morfemer som små kasser eller mursten, som vi kan bygge nye ord af. Vi bygger nye ord af forskellige morfemer.
Nogle ord kalder vi for rodmorfemer. Det er ord, der betyder noget i sig selv. Eksempler på rodmorfemer kunne være: vand, mand.
Morfemer kan sættes sammen og danne nye ord med ny betydning: vandmand. Vi sætter ord sammen fx ko+kasse = kokasse. Dette ord er dannet af to rodmorfemer.
Udover rodmorfemer har vi også bøjningsmorfemer. Vi skal huske, at morfem betyder ’den mindste del i et ord, der bærer en betydning’. Og når vi har et bøjningsmorfem, så viser det fx at rodmorfemet står i datid, eller at rodmorfemet står i flertal. Et eksempel herpå: vask (rodmorfem), og vaskede (rodmorfemet ’vask’ og bøjningsmorfemet –ede). Hver lille del betyder noget = et morfem.  Et andet eksempel kunne være rodmorfemet ’hund’ . I ’hunden’ har vi hund (rodmorfem), og –en (bøjningsmorfem). Hver lille del betyder noget = et morfem.

Mange ord skal lige have et limbogstav, også kaldet et interfix, mellem sig. Vi har to interfixer, nemlig –e- og –s-. Disse kan vi bruge, når vis skal lime to rodmorfemer sammen. Et oplagt eksempel er hund-e-hus = hundehus. Husk at tænke på morfemer som små klodser vi bygger med.
Andre morfemer er forstavelsesmorfemer. Som eksempel på disse morfemer kan nævnes: u-, be-, mis-, på-, til-, an-, af-, ind-, om-, op-, ud. Ordet ’indbyggerne’ kan vi dele op i et forstavelsesmorfem (ind), og et rodmorfem (byg), og et bøjningsmorfem, der viser at ordet står i flertal (-er), og endnu et bøjningsmorfem, der viser at ordet står i bestemthed (-ne). Prøv selv at danne ord med forstavelsesmorfemer.  Andre eksempler kunne være ’indkøb’, ’optur’, ’ udgang
Andre morfemer er afledningsmorfemer. Som eksempel på disse morfemer kan nævnes: -else, -dom, -hed, -skab, -som, -lig, -ig, -ning, -ing, -inde. Nogle kalder også disse morfemer for efterstavelsesmorfemer. Eksempler hvor man bruger afledningsmorfemer kunne være ’barndom’ . Her er barn rodmorfemet og dom er afledningsmorfemet. I ordet ’svømning’ er svøm rodmorfemet og ning er afledningsmorfemet.
Har du tjek på dine morfemer hjælper det dig i både at afkode en tekst hurtigere og mere sikkert. Læseforståelsen bliver bedre med en god morfemforståelse. I Time2learn træner vi morfemer meget. 
MISFORSTÅELSERNE : mis er et forstavelsesmorfem, forstå er et rodmorfem, else er et afledningsmorfem, og –er et bøjningsmorfem, der viser at ordet står i flertal, og –ne er ligeledes et bøjningsmorfem, der viser at ordet står i bestemthed.