5. Stumme bogstaver

Stumme bogstaver driller mange, når de skal stave. Spillene i denne kategori træner på forskellig vis at huske de stumme bogstaver og at kunne genkende, hvornår stumme bogstaver og hvor stumme bogstaver bliver brugt.
 
Bogstavlydtæppe
1.699,00 DKK
Kadolejdo
199,00 DKK
Kæledyrsspil
199,00 DKK
d - spil
229,00 DKK
Gyselige g
199,00 DKK
Ses, men ikke høres
199,00 DKK
Staveværksteder (4. - 7.kl.)
2.191,00 1.972,00 DKK
Ordræs
399,00 DKK
Læse- staveværksteder (2.- 4.kl)
2.392,00 2.152,80 DKK
Gyselige - g
Download 
   

Stumt bogstav

Der er mange, der har problemer med de stumme bogstaver. På dansk har vi mange forskellige bogstaver, der er stumme bogstaver og de driller ofte, når vi skal stave. Som eksempel kan nævnes det stumme bogstav, vi alle kender: nemlig det stumme bogstav d, som vi fx har i ordet mand. Her er det tydeligt, at d er et stumt bogstav, fordi vi udtaler mand som man. Vi bruger de stumme bogstaver til at adskille ords betydning.
Et andet eksempel på stumme bogstaver findes i ord som vender vs venner. Her er udtalen ens, men det er det stumme bogstav, der viser, hvad ordet egentligt betyder.  Det stumme d finder vi også i andre ord. Et eksempel hvor et stumt d bruges kan være i ord som kold vs kol. Det stumme bogstav viser læseren, hvilken vokallængde vokalen skal have. Prøv at udtale kold og kol  højt for dig selv, så vil det stumme bogstavs betydning stå klart for dig. Det er de stumme bogstaver, der bestemmer vokallængden. De stumme bogstaver kan også findes i ord, fordi det stumme bogstav i ordet netop findes i ordets andre grundbøjninger. Det kræver en forklaring: Det stumme bogstav v i ordet havde glemmer mange elever. De skriver hade, fordi de ikke kan høre det stumme v. Det stumme v skal imidlertid med, fordi dette bogstav v findes i ordet i dets grundform som er ’at have’. Her er der meget sjældent nogle elever, der ikke husker at få det stumme v med, selvom de udtaler ordet ha’. Der er også andre stumme bogstaver. Eksempelvis hører g også til de stumme bogstaver. I ordet venlig  eller fugl er g stumt. Var det en overraskelse for dig? At der er andre stumme bogstaver end blot det stumme d. Andre bogstaver kan altså også være stumme. Vi har det stumme v i ordet halv. Men v hører ikke til de stumme bogstaver, når vi skriver halve. Det er svært det dansk sprog! Det stumme bogstav, de fleste kender, er det stumme d. D er stumt både når det står efter n, r eller l. Vi har haft det i mand. Men det er også stumt, når det står efter l skjold. Vi finder også det stumme d efter bogstavet r, eksempelvis i ordene sværd og jord. Også i andre situationer kan d være et stumt bogstav. Endelig må vi ikke glemme det stumme bogstav h. Vi plejer at sige, at h er stumt i hv-ord. De stumme bogstaver optræder i spørgeorden: hvem, hvad, hvor, hvorfor etc. H er så forelsket i v og j, at han bliver helt stum, når han står foran dem:-) En huskesætning mere for de stumme bogstaver kunne eksempelvis være: Hvorfor skal en hjerne have en hjelm på? Det siger min hvalps hjerte. Så glemmer man ikke det stumme bogstav h også findes foran j. Vi finder altså ikke blot det stumme bogstav h foran v.