Få styr på ordklasserne og bliv en langt bedre staver. Især navneord, udsagnsord og tillægsord. Spillene træner kendskabet til ordklasserne og gentagelserne i spillene hjælper alle med at huske kendetegnene på de enkelte ordklasser; både i forhold til bøjninger og praktisk brug af ordklasserne.

Ordklasser 1
229,00 DKK
Navneordszoo
199,00 DKK
Udsagnsordsspil
199,00 DKK
Tillægsordsspil
199,00 DKK
Grammatikværksteder  - klassesæt
1.294,00 1.165,00 DKK
   

Bliv bedre til at stave ved at få kendskab til ordklasser.

Ordklasser bruger vi, når vi skal lære grammatik.  Ordklasser benytter vi, når ord i vores sprog har fællestræk i deres bøjning. Ordklasser har vi mange af. Vi har faktisk hele 11 ordklasser. De ordklasser vi taler mest om er navneord, udsagnsord og tillægsord. Kan man disse tre ordklasser, så kan man hurtigt få sig et overblik over sproget. Vi bruger også ordklasser, når vi skal inddele ord efter deres overordnede betydning. De forskellige ordklasser inddeler også ord efter deres grammatiske funktioner. Dvs. ordklassers ord viser, hvilke led i sætningen, de har. Ord i de forskellige ordklasser har hver deres typiske bøjninger. Ordklasser viser, hvordan ord skal bøjes.
Vi opererer med 11 typiske ordklasser. Ordklasserne har alle en dansk og en latinsk betegnelse. Det er godt at kunne begge betegnelser på ordklasserne. Det gør det lettere, når man skal lære sprog, fordi mange sprog inddeler deres ord i samme ordklasser. Derfor kan man drage fordel af at kende de forskelle ordklassers betegnelser på latin. 
Den første ordklasse er navneord. Denne ordklasse kaldes substantiver på latin. I ordklassen navneord finder vi alle de ting, man kan røre ved eller som er abstrakte. I ordklassen navneord finder vi ord som et hus, en tanke.  Det typiske for ordklassen navneord er, at man kan sætte ’en’ eller ’et’ foran. De ord, der falder ind under ordklassen navneord kan bøjes i tal og bestemthed.
En anden stor ordklasse er udsagnordene. Eller verber på latin. Foran ord, der falder ind under denne ordklasse finder vi ord som at løbe, at hoppe, at danse. Denne ordklasse indeholder ord, vi kan sætte ’at’ eller ’jeg’foran. Ordklassen indeholder ord, der er aktive. Vi kalder dem også for gøre-ord. Ordklassens ord kan bøjes i forskellige tider. Eksempelvis i nutid og datid. Ordklassens bøjninger viser, hvornår noget er foregået.
Den tredje store ordklasse er tillægsordene. Denne ordklasse kaldes adjektiver på latin. Det er den mest farvestrålende ordklasse, fordi denne ordklasses ord giver liv, farver og billeder i læsernes hoveder.
Der er flere ordklasser end disse tre nævnte ordklasser – og her vil Time2learn kort nævne:

Ordklassen forholdsord kalder vi for præpositioner på latin. Og ordklassen indeholder ord, vi kan forbinde med en kasse. Vi kan være i kassen, bag kassen, ovenpå kassen, bag kassen. Ordklassen forholdsord indeholder alle disse små-ord.
Ordklassen kendeord, også kendt som artikler på latin, er det vi kalder en lukket ordklasse, fordi den kun består af de ord, der nu engang er deri. Eksempelvis: en, et, den, det eller endelser -en, -et, -ene
Ordklasser vi kender som åbneordklasser er først og fremmest ordklassen navneord. Det er en åben ordklasse, fordi den hele tiden får nye ord. Ordklasserne udsagnsord og tillægsord er også åbne ordklasser. Nogle ord kan sjovt nok også tilhøre forskellige ordklasser. Et eksempel herpå kunne være ordet ’sejl’. Det kan tilhøre både ordklassen navneord og ordklassen udsagnsord. Vi kan se,at ordet kan tilhøre begge ordklasser, hvis vi laver nogle sætninger, der viser dette: Min båd har mange sejl (ordklassen navneord); vs  sejl for pokker hurtigere (ordklassen udsagnsord).
I time2learn har vi udviklet mange spil, der træner kendskab til de forskellige ordklasser, således at man kan blive bedre til at stave, fordi man således får kendskab til de forskellige ordklassers særkende.