Hvem er vi?

Hvem udvikler produkterne?

Pernille Brinch

Indehaver
Spiludvikler/lærer/redaktør

Annette Schachner

Afdelingsleder/lærer/spiludvikler
Dansk/matematik/engelsk

Karin Thrue

Lærer/spiludvikler
Matematik

Jytte Lønberg

Pædagog/spiludvikler
Udendørs konsulent

Marianne Kristiansen

Lærer/spiludvikler
Dansk/spansk

Helene Halgaard

Lærer/spiludvikler/SoMe
Dansk

Anette Hebroe

Design/spiludvikler
Grafisk ansvarlig

Lisbeth Graversen

Lærer/spiludvikler
Matematik/dansk
 
Udvikling af Produkter:

1.    Vi underviser dagligt børn og lader os inspirere af deres læringsbehov.
2.    Vores dygtige lærere kender de faglige krav og udvikler nye øvelser (metoder/spil).
3.    Børn og forældre tester spillene og giver feedback.
4.    Kollegaer giver faglig inspiration.
5.    Vi afprøver og videreudvikler i 6-8 runder.
6.    Vi udvikler design og har nu et færdigt produkt, som er både fagligt og sjovt.

I Time2learn er der ikke langt fra tanke til handling.


Time2learn

Vi er en levende virksomhed, som de sidste 10 år har været optaget af børns læringslyst. Vi er dybt optaget af læring, didaktik, pædagogik, trivsel og det gode skoleliv. Det er sjovt at lære, og vi gør vores til, at Danmark bliver en lærende nation. Alle ansatte undervisere er specialister i det fag de underviser i og uddannede folkeskolelærere. Derudover har de fra tidligere stor erfaring som undervisere i folkeskolen. De får alle en indgående træning i Time2learn’s metoder, som fokuserer på at skabe læringslyst. Ud over et fagligt og teoretisk stærkt fundament skabes de grundlæggende erfaringer omkring motiverende undervisning og motiverende materialer/øvelser, når vi underviser vores elever, gennem børnene selv, deres forældre og deres lærere.

I Time2learn er vi store tilhængere af, at eleven skal mestre det, han/hun arbejder med – det må ikke blive for svært for så mistes motivationen. Mestring er dybt forankret i vores undervisning og i vores materialer.