Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

(Gældende fra 13. juni 2014)

Generelle oplysninger

Time2learn

CVR : 31696801

Adresse: 
Time2learn
Tingvej 39 A
8543 Hornslet 
Denmark

Email: pb@time2learn.dk
Telefon: +45 30 35 37 07
Etableringsår: 2008

Priser
Alle priser på shop.time2learn.dk er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive 25 % moms.

Betaling
Time2learn modtager betaling med Dankort, VISA og Mastercard, bankoverførsel samt EAN faktura.  Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
Betalingskort- og bankgebyr oplyses inden køb. Transaktionsgebyr overstiger ikke de NETS fastsatte gebyrer.

OBS: Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs hvorfor her

Time2learn krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering
Vi benytter GLS som fragtleverandør.
Prisen afhænger af størrelse og vægt på den/de pågældende produkter. Systemet finder automatisk den billigste pris for din ordre.
Time2learn prøver at efterstræbe at afsendelsen af ordrer indgået før kl. 12:00 bliver sendt indenfor 3 hverdage. 

Særlige vilkår
Tæpper bliver afsendt via GLS fra ekstern leverandør, så der bliver tillagt 40 kr. ekstra i fragt, når der bestilles ét eller flere tæpper.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

a)      har modtaget din vare
b)      får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c)      får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved email: pb@time2learn.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du nederst i dette dokument.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
  -          Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
  -          Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
  -          Opførelse af bygning,
  -          Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
  -          Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
  -          Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
  -          Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. 
 2. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 3. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 4. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 5. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på.
 6. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,


Du mister din fortrydelsesret, hvis;

-   du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Time2learn
Tingvej 39 A
8543 Hornslet 
Denmark

Du kan også mod forudgående aftale fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse. 

Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformulareller vedlægger følgende; 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. 

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.
Når du handler på (shop.time2learn.dk) har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Time2learn
Tingvej 39 A
8543 Hornslet 
Denmark

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt. 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.


Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til indehaver Pernille Brinch (Tlf:  30 35 37 07, Mail: pb@time2learn.dk). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til

Time2learn

Tingvej 39 A
8543 Hornslet
Denmark

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser.

Bestilt den ______(*)/modtaget den ______ (*)

Ordrenummer: 
Navn:                 
Adresse:           
                            

Underskrift:    _________________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato:              _________________________

(*) Det ikke relevante udstreges

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik) 
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Indehaverne for Time2learn har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på shop.time2learn.dk er Indehaver Pernille Brinch.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til shop.time2learn.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Time2learn.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Time2learn via e-mail pb@time2learn.d