Useful words

Ny vare

Tæppet Useful Words bruges til opbygge et ordforråd på engelsk, der kan sættes sammen til sætninger.

Der kan arbejdes fysisk med ordene på tæppet ved at hoppe hen på ord, spille og lege med ordene. Derved arbejder krop og hjerne sammen, så det er lettere at huske - og samtidigt bliver det sjovere. 

Tæppet måler 130 x 200 cm og der medfølger 2 terninger med lommer + indhold til terningerne.

Flere detaljer

1 599 DKK inkl. moms

Yderligere information

Når børnene har klatret op og ned af stigerne, trænet, øvet sig og hoppet på kryds og tværs, er de kommet over den mur, der så tit stå i vejen for deres tro på at kunne formulere sig på engelsk, - og vil de opleve en kæmpe talefrihed på engelsk.

På tæppet er der alt hvad børnene har brug for til at lave tusindvis af sætninger. 

Vi har udvalgt ordene til dette tæppe efter hyppighed og efter vores erfaring i hvilke ord, der er vigtige at få kendskab til hurtigst muligt for at kunne udtrykke sig på engelsk. På tæppet ’Useful Words’ kan man lege med sproget og træne i sætningskonstruktioner. Det gælder om at forstå ordenes betydning og deres brug på engelsk lynhurtigt, så børnene har noget at arbejde med i deres tilegnelse af et aktivt ordforråd på et fremmedsprog.

Tæppets inddeling i stiger og farver:

De første 3 stiger er indholdstomme småord, der ikke bærer meningen i en sætning – det gør derimod navneord og udsagnsord. Men før at disse kan forstås i sammenhæng, så skal de ’limes sammen’ med småordene. Det er småordene, der får det til at glide – og det er dem en nybegynder hurtigst skal lærer for at kunne udtrykke sig i  ”hele, sammenhængende og meningsgivende sætninger”

Der er ingen navneord er på tæppet – fordi navneord ofte læres hurtigt. Navneord er gode at tegne. Når børnene selv tegner ord bliver det et person-relevant ordforråd.
Der er navneordskort her på siden, der kan downloades til spil og leg, hvis der ikke r tid til at tegne selv.

Brune ord i stige 1, 2 og 3: Personlige stedord. Disse ord kan være svære at lære og kende forskel på. På Tæppet er ordene opstillet i grammatisk rækkefølge, så de passer sammen lodret (stige 1 som subjekt, stige 2 som objekt og stige 3 ejerforhold). Vandret passer de sammen, som he, him, his.

Gule ord  i stige 1, 2 og 3: Vigtige ord, der optræder hyppigt i engelske sætninger. Please er det første og meget vigtige kulturbærende ord, som vi ikke har på dansk. Lær det så kommer man langt i alle engelsktalende lande.

Røde stiger: Udsagnsord. Husk nutids - s i 3.person ental er markeret øverst på begge stigers højre stolpe. billede af det

1. røde stige: svagtbøjede udsagnsord i navnemåde.

2. røde stige: stærktbøjede udsagnsord i navneform. Do, have og be er slået fast med 7-tommersøm, fordi de er specielle og skal have ekstra opmærksomhed. 

Grønne stiger: tillægsord. Stigerne passer sammen som modsætningspar.

Tilbehør

Download